Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że XVIII Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON, organizowany w dniach 13-14 października 2014 roku został objęty Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 25-lecie Wolności.

 

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością objąłem honorowym patronatem XVIII Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON 2014, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 13-14 października 2014 r. Wydarzenie to rozpocznie Targi POLEKO – Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska, których głównymi tematami będą odnawialne źródła energii, ekologia, ochrona środowiska oraz gospodarka komunalna.

Wszystkich zainteresowanych ochroną środowiska w naszym kraju zachęcam do wzięcia udziału w Kongresie, podczas którego, jak co roku omawiane będą zmiany prawne i ekonomiczne dotyczące branży. Tegoroczne wydarzenie będzie także okazją do podsumowania 25 lat dokonań w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce po 1989 r. oraz wyznaczenia celów na przyszłość.

Ministerstwo Gospodarki wspiera inicjatywy i przedsięwzięcia, których celem jest rozwijanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami. Dlatego serdecznie Państwa zapraszam na tegoroczny Kongres i Targi, abyśmy wspólnie mogli wyznaczyć priorytety i trendy w ochronie środowiska na kolejne lata.

Janusz Piechociński

Wicepremier, minister gospodarki

 

 

Szanowni Państwo,

w tym roku mija 25 lat od pierwszych wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku. Jest to doskonała okazja do refleksji, jak wykorzystaliśmy ten czas, aby zmienić Polskę, nie tylko pod względem gospodarczym i społecznym, ale także w obszarze ochrony środowiska. W tym ostatnim aspekcie dokonaliśmy wielkiego skoku cywilizacyjnego. Poprawiliśmy, między innymi, jakość wód i powietrza, zwiększyliśmy powierzchnię lasów i utworzyliśmy nowe parki narodowe. Wzrosła także pozycja Polski na arenie międzynarodowej, jako państwa świadomego ekologicznie i zaangażowanego w dalszą budowę zrównoważonej, przyjaznej środowisku gospodarki. Dowodem uznania jest m.in. tegoroczne, polskie przewodnictwo negocjacjom Konwencji Klimatycznej ONZ, których celem jest wypracowanie nowych, obowiązujących na świecie regulacji dotyczących emisji gazów cieplarnianych.

Przez ostatnie lata wiele udało się nam już osiągnąć, ale nie brakuje nowych wyzwań. Przed nami chociażby dalsza budowa stabilnej, przyjaznej obywatelom gospodarki odpadami oraz nowoczesnego systemu wodno-ściekowego. Dlatego cieszę się, że te dwa tematy zdominują tegoroczny Kongres Ochrony Środowiska ENVICON. Wypracowanie skutecznych rozwiązań w tych obszarach wymaga dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń wszystkich zainteresowanych interesariuszy.

Liczę na spotkanie z Państwem i owocną dyskusję podczas ENVICON. Ważnych tematów do wspólnych rozmów na pewno nam nie zabraknie.

Maciej H. Grabowski

Minister Środowiska

 

Szanowni Państwo,

dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dbałość o środowisko ma wymiar bardzo praktyczny. Agencja prowadzi obecnie trzy projekty, które wspierają rozwój „zielonej gospodarki”. Nasz udział w XVIII Międzynarodowym Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON 2014 jest więc czymś naturalnym.

Projekt PARP „Zielone światło” jest odpowiedzią na niedostrzeganą do tej pory potrzebę prowadzenia zielonej firmy poprzez połączenie oszczędności z dbałością o środowisko. Wspiera tym samym realizację jednego z priorytetów strategii Europa 2020 – „rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywnej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej”. Projekt dotyczy wsparcia dla przedsiębiorstw i ich pracowników w postaci szkoleń, doradztwa lub studiów podyplomowych. Potrwa do połowy przyszłego roku.

Prowadzimy też usługę doradczo-szkoleniową w zakresie ochrony środowiska. Usługa jest prowadzona w ramach Krajowego Systemu Usług. Mogą z niej skorzystać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Usługą z zakresu ochrony środowiska zainteresowani są w szczególności przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w obszarze przetwórstwa przemysłowego oraz w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych.

W ramach programu Szwajcarsko-Polski Program Współpracy dofinansowujemy działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym działania proekologiczne. Wspieramy takie inicjatywy jak wdrażanie polityki środowiskowej, zrównoważone zarządzanie surowcami, segregacja odpadów, edukacja ekologiczna pracowników i klientów, a także wdrażanie ekologicznych procesów technologicznych oraz ekologicznych produktów i usług.

Bożena Lublińska-Kasprzak

Prezes PARP

 

 

Wielkie inwestycje w nowe oczyszczalnie ścieków, sprawny system gospodarowania odpadami, nowoczesne technologie, ekoinnowacje, walka z niską emisją - to jedne z wielu przykładów działań z obszaru ochrony środowiska, które coraz bardziej interesują Polaków. To także działania, bez których niemożliwy jest sprawny rozwój społeczno-gospodarczy gmin czy przedsiębiorstw.  

Dlatego już dziś serdecznie Państwa zapraszam do udziału w osiemnastym kongresie ENVICON, który w dniach 13-14 pażdziernika 2014r., odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO.

 

Serdecznie zapraszam

Magdalena Dutka
Prezes Zarządu ABRYS 

 

 

Ćwierć wieku, które upłynęło od zapoczątkowania gruntownej transformacji Polski, stwarza doskonałą okazję do podsumowania osiągnięć także w dziedzinie ochrony środowiska. Kolejne Kongresy ENVICON, jako nowa formuła zjazdów ekologicznych towarzyszących Targom POLEKO, odzwierciedlały zmieniające się problemy, ukazując jednocześnie systematyczne podnoszenie standardów ochrony środowiska. W tym roku będzie więc okazja do podsumowania dokonań, ale i wskazania zadań w kontekście nowego programu działań Unii Europejskiej w sektorze środowiska. Dobrą tradycją ENVICON-u jest to, że koncentruje się na newralgicznych problemach inżynierii komunalnej i administracyjnego zarządzania środowiskiem. Także w tym roku jednym z najważniejszych tematów będzie ocena kolejnej fazy transformacji gospodarki odpadami. Również w gospodarce wodno-ściekowej, jako kraj, dalecy jesteśmy od osiągnięcia zadowalającego stanu, a diagnozy i kierunki działań będą prezentowane w ramach odrębnych sesji. Nowym zakresem tematycznym tegorocznej edycji Kongresu będzie problematyka innowacji w ochronie środowiska. To wyraźne dowodzi, że satysfakcja z osiągnięć nie może przysłaniać kolejnych wyzwań, którym sprostamy tylko wówczas, jeśli uda się przełamać tradycyjne ścieżki postępowania tam, gdzie nie zapewniają one należytego postępu. Jestem pewny, że również w tym roku ENVICON będzie ważnym miejscem wymiany wiedzy i doskonalenia umiejętności w dziedzinie ochrony środowiska. Do zobaczenia w Poznaniu!

 

                                Zapraszam serdecznie 

prof. Andrzej Mizgajski

przewodniczący komitetu naukowego ENVICON

 

 

 

Patronat honorowy

Janusz Piechociński

Wicepremier,
Minister Gospodarki

Maciej H. Grabowski

Minister Środowiska

Bożena Lublińska-Kasprzak

Prezes
Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości

Witryna envicon.abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij