Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON, który odbędzie się w dniach 26-27 października 2015 r. w Poznaniu przy Targach POL ECO System.

 

ZOBACZ RELACJĘ  Z ENVICON 2014

Już po raz osiemnasty w Poznaniu odbył się Międzynarodowy Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. Do udziału w wydarzeniu zgłosiło się ponad 600 uczestników . To największe w Polsce  wydarzenie poświęcone tematom ochrony środowiska i tradycyjnie odbyło się podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO.

 W sesji inauguracyjnej udział wzięli: poseł do Parlamentu Europejskiego - Andrzej Grzyb, były minister środowiska - Maciej Nowicki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska - Janusz Ostapiuk oraz prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - Witold Sumisławski. Kontynuacją referatów była obszerna dyskusja panelowa, w której wzięli również udział: senator RP- Jadwiga Rotnicka, poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami - Tadeusz Arkit, Główny Inspektor Ochrony Środowiska - Andrzej Jagusiewicz oraz Regionalna Dyrektor Ochrony Środowiska - Jolanta Ratajczak.

 

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON był okazją do spotkania szerokiego grona przedstawicieli administracji publicznej oraz przedsiębiorstw, którzy odgrywają kluczowe role w sektorze ochrony środowiska.

 

Obrady Kongresu zaowocowały wieloma dyskusjami, w tym dyskusją panelową, która stanowiła unikalną okazję do syntetycznego przedstawienia i przedyskutowania poglądów dotyczących skuteczności prawnych, ekonomicznych i administracyjnych w ochronie środowiska. 

 

Dalsze obrady Kongresu ENVICON zostały podzielone na dwie równoległe sesje, dotyczące gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej.

 

Tradycyjnie już obrady pierwszego dnia Kongresu podsumowała uroczysta Gala, którą w tym roku poprowadził Marcin Prokop. Wyróżniliśmy na niej osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do promocji postaw proekologicznych w Polsce. Wyjątkowość wydarzenia podkreślił koncert Małgorzaty Ostrowskiej.

Kolejny Kongres ENVICON za :

Relacja
ENVICON 2014

25 lat ochrony środowiska w Polsce - rozmowa z prof. Maciejem Nowickim

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Minister Janusz Ostapiuk na Kongresie ENVICON 2014

Witryna envicon.abrys.pl korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zamknij